به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ ریاست جمهوری تونس در بیانیهای اعلام کرد: منصف المرزوقی رئیس جمهور پس از مشورت با نخست وزیر و رئیس مجلس موسسان، تصمیم گرفت وضع فوق العاده را از اول فوریه تا دوم مارس ۲۰۱۳ یعنی به مدت یک ماه تمدید کند.

این وضع فوق العاده که از چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱ به دنبال سرنگونی نظام سابق با فرار بن علی به عربستان اجرا می شود و به نیروهای امنیتی و ارتش قدرت بیشتری برای مداخله در زمان های اضطراری را می دهد.

قانون اساسی تونس اجازه می دهد وضع فوق العاده در تمام خاک تونس یا بخشی از آن ایجاد شود خواه در شرایطی که نظام با خطر روبه رو است یا مواقعی که وقوع برخی حوادثمی تواند فاجعه آمیز باشد.

قانون حالت فوق العاده به وزیر کشور تونس این اختیارات را می دهد که برخی اشخاص را در حبس خانگی قرار بدهد یا برگزاری هر گونه تجمعی را ممنوع اعلام کند یا قانون منع آمد و شد وضع کند و شبانه در محله ها به گشت زنی بپردازد.

در ماه های اخیر اعتراضات اجتماعی که برخی اوقات به خشونت و درگیری منجر می شود، در تونس شدت گرفته است.