تظاهرکنندگان مخالف دولت قذافی در لیبی چند عکس بزرگ معمر قذافی را که روی تابلوهای بزرگ در مناطق مختلف طرابلس نصب است، پاره کردند و آتش زدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان این اقدام معترضان در چندین دهه حکومت قذافی کم سابقه است. تظاهرکنندگان همچنین شعار می دادند دیگر بس است و قذافی نوبت تو رسیده است.

در حالیکه تظاهرکنندگان تصاویر واقعی از خشونت پلیس و تحولات در لیبی را روی اینترنت می فرستند، تلویزیون دولتی ماجرا را به گونه ای دیگر و به نفع رژیم بازتاب می دهد.