افکارنیوز

_ به گزارش پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: امروز قرار است گروههای سیاسی و ملی مصری تظاهراتی در راستای تکمیل اهداف انقلاب برگزار کنند.

خبر دیگر اینکه محمود شعبان یکی از شخصیتهای دینی مصری در یک گفتگو، رهبران جبهه نجات ملی(محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی) را مهدور الدم اعلام کرد.

این درحالی است که حمدین صباحی در صفحه تویتر خود نوشت: ما به مبارزات مسالمت آمیز خود برای کامل کردن انقلاب و قصاص خون شهدا ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ایمان به اهدافمان تهدید آنها(فتوی محمود شعبان) را خنثی می کند.

خبر دیگر اینکه ممدوح حمزه مهندس از فعالان انقلابی مصری، از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خواست که توسعه کشور را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیاموزد.

وی افزود: امیدوارم که مرسی از احمدی نژاد چگونگی توسعه کشور را با تکیه بر توانمندیهای داخلی یاد بگیرد به طور مثال ایران با وجود تحریمهای اقتصادی، توانسته است ۱۴۰ کیلومتر مترو در تهران احداثکند بدون اینکه از بیگانگان کمک بگیرد.

حمزه ضمن تمجید از روند توسعه در ایران گفت: ایرانی ها فقط مقادیر کمی کالا وارد می کنند و قیمتها را مهار می کنند و به خارج برای گدایی نمی روند و برای حل مشکلات داخلی مشابه قندیل(نخست وزیر مصر) به خارج چشم ندوخته اند.

وی به توانمندی ایرانی ها در تولید خودرو، احداثنیروگاه برق هسته ای و ساخت موشک و زیر دریایی اشاره کرد. مرسی توسعه را از احمدی نژاد یاد بگیرد / احداثشبکه مترو در تهران بدون کمک بیگانگان
در حالی که فتوای یک شیخ سلفی علیه جبهه نجات ملی مصر واکنش برخی از اعضای آنها را به دنبال داشته است یک فعال مصری، روند توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی را مورد تمجید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: امروز قرار است گروههای سیاسی و ملی مصری تظاهراتی در راستای تکمیل اهداف انقلاب برگزار کنند.

خبر دیگر اینکه محمود شعبان یکی از شخصیتهای دینی مصری در یک گفتگو، رهبران جبهه نجات ملی(محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی) را مهدور الدم اعلام کرد.

این درحالی است که حمدین صباحی در صفحه تویتر خود نوشت: ما به مبارزات مسالمت آمیز خود برای کامل کردن انقلاب و قصاص خون شهدا ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ایمان به اهدافمان تهدید آنها(فتوی محمود شعبان) را خنثی می کند.

خبر دیگر اینکه ممدوح حمزه مهندس از فعالان انقلابی مصری، از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خواست که توسعه کشور را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیاموزد.

وی افزود: امیدوارم که مرسی از احمدی نژاد چگونگی توسعه کشور را با تکیه بر توانمندیهای داخلی یاد بگیرد به طور مثال ایران با وجود تحریمهای اقتصادی، توانسته است ۱۴۰ کیلومتر مترو در تهران احداثکند بدون اینکه از بیگانگان کمک بگیرد.

حمزه ضمن تمجید از روند توسعه در ایران گفت: ایرانی ها فقط مقادیر کمی کالا وارد می کنند و قیمتها را مهار می کنند و به خارج برای گدایی نمی روند و برای حل مشکلات داخلی مشابه قندیل(نخست وزیر مصر) به خارج چشم ندوخته اند.

وی به توانمندی ایرانی ها در تولید خودرو، احداث نیروگاه برق هسته ای و ساخت موشک و زیر دریایی اشاره کرد.