افکارنیوز

_ به گزارش خبرگزاری آسیا، کمیته حقوق کودکان در شهر ژنو که وابسته به سازمان ملل است، عنوان داشت که تلفات کودکان به طور قابل توجهی به سبب کمبود اقدامات احتیاطی و استفاده کودکانه از زور اتفاق افتاده است.

این کمیته برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ تاکنون به بررسی طیفی از سیاست‌های آمریکا که بر کودکان تاثیر گذار بوده، پرداخته است. کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در گزارش خود از آمریکا خواست اقدامات احتیاطی موثر و ملموس اتخاذ کرده و از استفاده کورکورانه از زور جلوگیری کند تا تضمین شود دیگر کشتار و یا نقص عضو غیرنظامیان از جمله کودکان رخ ندهد.

به نوشته روزنامه نیویورک پست، گروه‌های حامی حقوق بشر و آزادی‌های مدنی یافته‌ها و توصیه‌های این کمیته سازمان ملل را تحسین کردند.

در این میان، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت که اطلاعی در خصوص گزارش سازمان ملل نداشته و به بررسی آن خواهد پرداخت.