به گزارش افکارنیوز به نقل ازواحد مرکزی خبر، جایزه ریاضی " فیدز " که معادل جایزه نوبل ریاضی است امسال به دو فرانسوی تعلق گرفت. به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار، مدل فیلدز که معادل جایزه نوبل ریاضی است امسال به فرانسوی اعطا شد. یکی از این افراد " گو بائوچائو " سی و یک ساله که اصالتا ویتنامی است و دیگری " سدریک ویلانی " سی وشش از مدرسه عالی لیون بود. این دو فرانسوی جز گروهی چهارنفره بودند که به خاطر کارهایی که برای پیشرفت ریاضی انجام داده بودند از دست رئیس جمهوری هند این جوایز را گرفتند.

فرانسه از نظر ریاضی همیشه حرفی برای گفتن داشته است.

نمونه بارز آن هم این است که از پنجاه و دو مدال ریاضی که از سال هزار و نهصد و سی و شش تاکنون به ریاضی دانان اعطا شده است یازده مدال آن به ریاضی دانان فرانسوی اختصاص یافته است.