افکار

- مجله آمریکایی فارین پالیسی در ارزیابی سیاست های ضد ایرانی اوباما نوشت: هیچ ابتکار عملی در دولت اوباما به اندازه نمونه ایران موفق نبود. با سخت تر کردن تحریم ها، آمریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی تحمیل کرد. اوباما هر کاری را انجام داد اما سیاست ایران وی همچنان شکست می خورد.

هیچ نشانه ای وجود ندارد که تحریم ها توانسته باشد تهران را به زانو درآورده و آن را ناگزیر به دست کشیدن از برنامه های هسته ای اش کند. از سوی دیگر به نظرنمی رسد که نگرش جدیدی نیز در کاخ سفید ایجاد شده باشد. ولی نصر، که پیش تر در وزارت امور خارجه آمریکا فعال بوده، می گوید، نمی توانم تصور کنم آنچه در سال گذشته کارآمد نبوده، در سال جاری چگونه کار می کند؟

جیمز تراوب تحلیلگر این نشریه ادامه می دهد: دور بعدی مذاکرات هسته ای که برای ۸ اسفند در قزاقستان برنامه ریزی شده، نمی تواند به نتیجه برسد، مگر اینکه ایالات متحده نشان دهد برای اقدامات معنی دار و مناسب در مقابل امتیازهایی که ایران ارائه می کند، آماده است.

اين تحليل خاطر نشان كرد: در صورتي كه گزينه نظامي يك ايده خوب بود، مي توانست يك پيروزي ديپلماتيك را رقم بزند. اما اگر در واقع اين گزينه حتي در مقابل مهار ايران، بدترين گزينه باشد، سابقه چهار سال دپيلماسي با ايران را به شكست مي رساند. اوباما به خوبي درك مي كند كه حتي بدترين دشمنان آمريكا نيز منافع خود را دارند و اين منافع به نظر آنها حقوق مشروعي است كه بايد مورد احترام واقع شوند.