افکار

- کمیته نیروهای مسلح سنا با ۱۴ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف با نظر " باراک اوباما " مبنی بر انتخاب " چاک هیگل " به عنوان وزیر دفاع موافقت کرد.

هیگل از سناتورهای سابق آمریکا و از کهنه سربازان جنگ ویتنام محسوب می شود که سابقه دوبار مجروح شدن در این جنگ را نیز دارد.

چهره های جمهوریخواه حاضر در سنا با انتخاب هیگل به عنوان وزیر دفاع به دلیل مخالفت های قبلی وی با جنگ عراق و تحریم ایران، مخالف بودند