افکار

- بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه اعلام کرد: لازم است اقدام‌های بسیاری در راستای مقابله با تلاش‌ها برای ویران کردن سوریه انجام گیرد.

رییس‌جمهوری سوریه که ریاست جلسه این هفته دولت را بر عهده داشت، تأکید کرد، اوضاع کنونی سوریه سبب شد تا مردم توقعات بیشتری از دولت داشته باشند.

بشار اسد خاطرنشان کرد، انتظارات مردم برای مسئولان و نهادهای دولتی این انگیزه را ایجاد می‌کند که برنامه‌های خود را عملی سازند و از این طریق فشارها و رنج‌های مردم کاهش یابد.

بشار اسد در ادامه تصریح کرد، مخالفان سوریه برنامه نابودی تأسیسات زیرساختی کشور را در سردارند و به طور هم‌زمان مردم سوریه را در معرض تهدید قرار می‌دهند، بنابرین مقابله با نقشه خبیثانه دشمنان نیازمند هشیاری و تلاش جدی مردم است.

در همین حال وائل الحلقی، نخستوزیر سوریه اعلام کرد که دولت دمشق تمام تلاش خود را برای تامین نیازهای شهروندان سوری و حمایت از ارتش برای از میان بردن گروههای مسلح تروریست به عمل میآورد.