افکار

- العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که خودرو رئیس بانک مرکزی مصر هدف حمله قرار گرفت.

این حمله پیش از ورود وی به منزل خود رخ داد. هویت عاملان حمله مشخص نیست