افکار

- جهاد المقدسی، سخنگوی سابق وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که به دلیل بالا گرفتن تضاد و به دنبال افزایش موج خشونت‌ها در سوریه، خاک این کشور را ترک کرده است.

وی همچنین در این گفت‌وگو اعلام کرد: من اسرار محرمانه‌ای ندارم چرا که تصمیم گیرنده یا فرمانده نظامی در سوریه نبودم.

المقدسی همچنین در این اظهارات خود تاکید کرد: حوادثی که در سوریه رخ داد باعث شده که مردم این کشور آمال و آرزوهای خود را از دست بدهند و رویای مردم سوریه در هم شکسته است