افکار

- منابع آگاه اعلام کردند که قطر تلاش‌های فراوانی برای ایجاد توافق میان جبهه النصره وابسته به القاعده در سوریه و رهبران جریان ۱۴ مارس به کار گرفته است، به ویژه که برخی گروه‌های مسیحی خواهان ضمانت‌هایی درمورد امنیت کلیساهای مسیحیان در سوریه هستند که در مقابل از جایگاه جبهه النصره دفاع کنند.

این در حالی است که یکی از رهبران جبهه النصره در نشست دوحه گفته بود که نمی‌تواند هیچ ضمانتی در مورد رفتار اعضای این جبهه با شهروندان مسیحی یا کلسیاهای مسیحیان بدهد زیرا اعضای جبهه النصره بر اساس اعتقادات خود با شهروندان مسیحی برخورد می‌کند.

به گفته منابع آگاه، جریان ۱۴ مارس و حزب مستقبل خدمات اطلاعاتی و امنیتی را از طریق سازمان اطلاعاتی قطر به گروههای معارض ارسال میکنند، این خدمات تقویت شبکههای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته در مناطق مرزی لبنانی، انتقال تجربههای نظامی و امنیتی و قاچاق سلاحهای خریداری شده توسط قطر از طریق شبه نظامیان وابسته به جریان ۱۴ مارس به سوریه را شامل میشود.