افکار

- شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در محله الملعب حمص منفجر شده است.

انفجار این خودرو، تلفاتی به جا گذاشته است. تروریستها پس از ناکامی در برابر ارتش سوریه و گردانهای مقاومت مردمی، به منفجر کردن خودرو و بمب در میان مردم روی آورده اند.