افکار

- در بیانیه وزارت فرهنگ مصر آمده است که صابر عرب درخواست کارکنان ارشد این وزارتخانه که در منزل وی با او دیدار کرده و از وی خواسته بودند از استعفای خود بازگردد، پذیرفته است.

وزیر فرهنگ مصر در این باره اظهار داشت که وزارت فرهنگ با دشواری‌های زیادی مواجه بود و سعی کرده است با وجود کمبود امکانات مالی با مشکلات مقابله کند اما شرایط به حد خطرناکی رسید که وی مجبور شد از سمت خود استعفا داده و به شغل اصلی خود به عنوان استاد تاریخ معاصر، بازگردد.

وزیر افزود که با وجود نشست با «هشام قندیل» نخست‌وزیر و مطلع کردن وی از روند کار وزارتخانه و صحنه سیاسی مصر، بر موضع خود مبنی بر مخالفت با بازگشت به وزارتخانه تاکید کردم.

وی تصریح کرد که در دیدار با همکاران و کارکنان وزارتخانه و تاکید آنها بر اهمیت این مرحله و خطرات این موضعگیری، بنده به خاطر حفظ موسسات وزارتخانه انصراف از استعفا را قبول کردم.