افکار

- بر اساس بیانیه فرماندهی ارتش لبنان که امروز صادر شد، دو جنگنده صهیونیستی با نقض حریم هوایی لبنان از ساعت ۱۶ و ۵۰ دقیقه دیروز از فضای کفرکلا وارد لبنان شدند و بعد از گشت زنی در بالای مناطق مختلف لبنان در ساعت ۲۰ از آسمان این کشور از منطقه بلده رمیش خارج شدند.

در ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه نیز دو جنگنده مشابه از کفرکلا وارد لبنان شده و با نقض تمامیت ارضی لبنان به گشت زنی در آسمان این کشور پرداختند و یک ساعت بعد از منطقه علماء الشعب آسمان لبنان را ترک کردند.

پرواز جنگندههای صهیونیستی در آسمان لبنان در حالی صورت میگیرد که این رزوها لحن تهدیدات همیشگی مقامات صهیونیست در مورد حمله احتمالی به لبنان تندتر شده است و تحلیلگران منطقه ای بروز تنش در مرزهای لبنان با سرزمینهای اشغالی را بعید نمیدانند.