افکار

- ژنرال یفتاح شابیر مدیر پروژه موازنه نظامی در خاورمیانه و پژوهشگر مرکز تحقیقات امنیت ملی دانشگاه تل آویو گفته است: حزب الله سلاح های بسیار پیشرفته از ایران و سوریه دریافت کرده که آرامش را از اسرائیل می گیرد.

به گزارش القدس العربی وی تصریح کرد: «سوریه هم اکنون در حال انتقال تسلیحات پیشرفته خود به لبنان است. سوری ها ظرف سالهای گذشته بخشی از سلاح خریداری شده توسط این کشور و سلاح انتقال یافته از ایران را به لبنان انتقال داده اند».

شابیر از جمله به گلوله های ۱۲۲ میلی متری گراد، موشکهای فجر ۳ و فجر ۵ تولید ایران و گلوله های ۲۲۰ و ۳۰۲ میلی متری ساخت سوریه، موشکهای زلزال و فاتح ۱۱۰ ساخت ایران و موشکهای اسکاد مدل C، B، D و موشکهای ضدتانک از جمله موشکهای کورنیت خریداری شده توسط دمشق از مسکو و موشکهای زمین به دریا ساخت چین و موشکهای دوش پرتاب مدلهای Strela و lgla و سامانه موشکهای متحرک مدل SA - ۸ و سامانه های دفاع هوایی استیرلیتس و فانتسیر و سامانه دفاع هوایی متحرک بسیار پیشرفته کلاس SA - ۱۷ اشاره کرد و اظهار داشت:

سوریه اخیرا سلاح بسیار پیشرفته ای از روسیه خریداری کرده و حزب الله نیز سلاح های پیشرفته ای را به دست آورده و آنها را انبار کرده است. حزب الله با استفاده از این سلاحها می تواند جنگنده های اسرائیلی را سرنگون کند.

البته رسیدن سامانه SA - ۱۷ از سوریه به لبنان برای اسرائیل به مثابه خط قرمز به شمار می رود، زیرا در این صورت جنگنده های اسرائیل نخواهند توانست آزادانه در آسمان لبنان به پرواز درآیند.


اين ژنرال صهيونيست تأكيد مي كند: انتقال سامانه موشكهاي دريا به خشكي باستيون دومين خطري است كه اسرائيل را تهديد مي كند، زيرا اين سامانه در صورت نصب شدن در سواحل لبنان مي تواند تمام ساحل اسرائيل را پوشش دهد و به همين دليل ورود اين سامانه به لبنان دومين خط قرمز اسرائيل به شمار مي رود. زيرا موشكهاي مافوق صوت ياخونت كه در ارتفاع پايين حركت مي كنند، در صورت شليك شدن نيروي دريايي اسرائيل بسيار به سختي خواهد توانست با آنها رويارو شود.