افکار

- تحقیقات جدید نشان داد که زنان نظامی که در معرض جنگ قرار گرفته‌اند پس از زایمان در معرض خطر بیشتری از افسردگی قرار می‌گیرند.

محققان دانشگاه ایالتی سان دیگو و نیروی دریایی بیمارستان کمپ پندلتون در کالیفرنیا، اطلاعات ۱۶۶۰ زن را که در زمانی که در ارتش آمریکا فعالیت داشتند و وضع حمل داشتند را مورد بررسی قرار دادند.

محققان به رهبری استیسی نگوین دریافتند که زنانی که پس از زایمان با موقعیتهای مبارزه و جنگ روبه‌رو شده بودند در مقایسه با افراد عادی با خطر افسردگی بیشتری روبه‌رو بودند.

گزارشها نشان داده است که حدود ۱۶ هزار زن که در ارتش آمریکا فعالیت داشتهاند و وضع حمل کردهاند و بسیاری از این زنان بعد از ۶ هفته پس از زایمان زمانی که نوزادشان ۴ ماهه بوده است دوباره به ارتش بازگشتند و به فعالیت خود ادامه دادند.