افکار

- در این دیدار سردار قاسم سلیمانی، سید یاسر و سید علی خمینی نیز حضور دارند. تابستان ۱۳۸۶، جماران