افکار

- این روزها هیئت‌های لبنانی که با «بشار اسد» دیدار می‌کنند این سخن را از زبان وی می‌شنوند که «بیش از هر زمان دیگری اطمینان داریم جنگ جهانی علیه سوریه که از ۲۳ ماه قبل آغاز شده، ساقط شده است».

بر اساس این گزارش، اسد در دیدار با هیئت‌های لبنانی می‌گوید: «کجا بودیم و به کجا رسیدیم، ما اطمینان داریم که فردا از آن ماست، ما قدرت خود را از از کسی درخواست یا گدایی نمی‌کنیم، سوریه اراده پیروزی بر توطئه را دارد، ما اگر به حتمی بودن پیروزی یقین داریم و مطمئن هستیم که پیروزی سیاسی و نظامی محقق خواهد شد اما این به معنی آن نیست که همه چیز تمام شده است، ما همچنان مشغله زیادی در سیاست و مقابله با گروه‌های تروریستی و تکفیری داریم.»

به نوشته السفیر، اسد در خصوص اصلاحات نیز گفت: اشتباهاتی وجود دارد که باید اصلاح شود، متخلفان و مفسدانی هستند اما همه فاسد نیستند بلکه افراد شریف و شایستهای نیز هستند که اساس و اکثریت را در میان مردم سوریه تشکیل میدهند، آیا کسی میتواند این را تفسیر کند که چگونه مسئولان دیپلماتیک سوریه در این دو سال با وجود همه مشوقها و پیشنهاداتی که به سفرا، کنسولها و کارکنان سفارت ارائه میشد، همچنان پایبند باقی ماندهاند، میلیونها دلار به آنها پیشنهاد شد اما آنها مخالفت کرده و به اندک راضی شدند و این بزرگترین دلیل بر ملیگرایی واقعی سوری است.