افکار

- هفته‌نامه اقتصادی / تجاری بارونز با انتشار تصویر اوباما بر روی صفحه نخست و با تیتر " از من پیروی کنید، ما می‍توانیم همانند یونان شویم " در قالب مقاله‌ای مفصل به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی اوباما و جنگ بودجه در آمریکا پرداخته است.

بارونز با اشاره به سخنرانی وضعیت کشور اوباما که هفته بیش ایراد شد، گفته‎ی وی مبنی بر مستحکم‌تر بودن وضعیت کشور را زیر سوال برده است.

" از من پیروی کنید، ما می‍توانیم همانند یونان شویم "
بارونز: " اگر ما از طرح‌های اوباما پیروی کنیم، در ۲۵ سال بعد وضعیت آمریکا از یونان کنونی بدتر خواهد بود. تنها را اجتناب از این اتفاق: کاستن شدید مخارج[دولت فدرال] یا تحمیل مالیات‌های فلج کننده بر ثروتمندان و طبقه متوسط است. "

در حال حاضر بدهی دولت فدرال آمریکا با حجمی ۱۲.۲ تریلیون دلار رکورد زده است، این مبلغ با ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برابری می‌کند. بارونز نوشته است در حالی که درصد ۷۶ آمریکا تا به درصد ۱۵۳ یونان فاصله دارد اما هم اکنون اقتصاد آمریکا در حال پیمودن مسیر نادرستی است که ممکن است به سرنوشتی شبیه به سرنوشت اقتصاد کنونی یونان دچار شود.

به گزارش اداره بودجه کنگره و با در نظر گرفتن افزایش مالیات‌های احتمالی، اگر آمریکا مالیات‌های کنونی را افزایش ندهد و مخارج دولت فدرال کاهش نیابد بدهی کشور در عرض ۲۲ سال به ۱۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، این بدین معنا است که ممکن است وضعیت آمریکا در سال ۲۰۳۵ شبیه وضعیت یونان کنونی باشد.

به نوشته بارونز، اگر بدهی دولت فدرال با سرعت کنونی افزایش یابد آمریکا در طول دو سه دهه آینده دچار کساد اقتصادی و سپس رکود اقتصادی و در نتیجه نرخ بیکاری ۲۰ درصدی خواهد شد.