افکار

- منابع وابسته به مخالفان بحرینی از بازداشت یوسف الصفار و حبس سی روزه برای وی خبر دادند.

از سوی دیگر جمعیتهای عمده مخالفان بحرینی شامل الوفاق، وعد، تجمع ملی، منبر دمکراتیک، الوحدوی و الاخاء با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ارتباط با جامعه بین المللی برای تشریح دیدگاههای سیاسی و شنیدن دیدگاههای دیگران از امور بدیهی به شمار می رود و نباید شگفتی یا مخالفت کسی را برانگیزد.

در این بیانیه آمده است: حضور گسترده مردم در تظاهرات نشان دهنده عزم و اصرار آنها در مسیر دمکراسی و اصلاحات واقعی است.

مخالفان بیان کردند: رژیم همچنان از عمل به تعهدات خود شانه خالی می کند و به راهکار امنیتی، قتلهای غیرقانونی، تبعیضهای طایفه ای، مذهبی، شکنجه، بازداشت و سلب تابعیت ادامه می دهد.

در این بیانیه آمده است: مخالفان تمام تلاش خود را برای از بین بردن خفقان سیاسی و امنیتی به کار گرفتند و طرحهایی از جمله طرح منامه را در اکتبر۲۰۱۱ ارائه دادند.

مخالفان بیان کردند: رژیم در برابر طرحهای مسالمت آمیز مخالفان فقط سیاست خشونت و قتل را در پیش گرفته است.

مخالفان ضمن درخواست از رژیم برای تجدید نظر در رفتارهای خود با تظاهرات کنندگان اعلام کردند: هم اکنون زمان اصلاح دستگاههای امنیتی، احترام به حقوق بشر، تحقق خواسته های مردمی، اصلاح دستگاه قضایی فرا رسیده است