افکار

- یگان نظامی بحرین تمرین سپر مهین ۵ را صبح فردا سه شنبه آغاز و این تمرین تا چهارشنبه شب ۲۰ فوریه در تعدادی از مناطق این کشور ادامه خواهد یافت.

برپایه این گزارش، یگان‌های نظامی بحرین این تمرین‌ها را از آن جهت انجام می‌دهند که نقش مهمی در ارتقای شیوه‌ها برای بالابردن سطح آمادگی و هماهنگی تلاش‌های مشترک بین یگان‌ها و نیروهای مختلف نظامی دارد تا میزان آمادگی مورد نظر را بشناسند.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگریها همچنان با آمدن به خیابانها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید میکنند.