افکار

- سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین دراین رابطه بیانیه مطبوعاتی نیز منتشر کرد.

صبح امروز شبکه دولتی ˈسی سی تی نیوز ˈ در اقدامی غیرقابل درک به گفت وگو با فرزند شاه مخلوع ایران مبادرت ورزید.

در بیانیه سفارت ایران آمده است: این مصاحبه در نوع خود بی سابقه و معنادار بود. پدر وی که با کودتای استعماری آمریکا قدرت خود را بر مردم مظلوم ایران تحمیل کرده بود با انقلاب اسلامی ضداستعماری مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) در سال ۱۹۷۹ از قدرت خلع و از ایران فرار کرد.

این بیانیه می افزاید: برای مردم ایران بسیار تأسف بار و غیرقابل تحمل است که مدیران تلویزیون دولتی چین به چنین اقدام غیرمسوولانه ای درحمایت از فردی که در سه دهه گذشته از هیچ تلاشی حتی اقدام مسلحانه و تروریستی علیه ملت ایران فروگذار نکرده و هیچ جایگاه و موقعیتی نه تنها درداخل بلکه خارج از ایران هم ندارد، دست زنند.

بدیهی است این نوع اقدامات یادآور برگ های پوسیده تاریخ سیاه استعمار آمریکا در خاورمیانه بوده و می تواند شبهاتی از همراهی با سیاست های غرب در افکار عمومی مردم ایران ایجاد نماید.

در بخشی دیگر از بیانیه سفارت ایران آمده است: این اقدام، دخالت آشکار در امور داخلی ایران تعبیر گردیده و مغایر با نص صریح حقوق بین الملل و اصول سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری خلق چین است.

بیانیه می افزاید: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن ضمن اعتراض شدید به پخش مصاحبه یاد شده، اطمینان دارد اقداماتی از این نوع حداقل ناشی از عدم آگاهی به واقعیات ایران امروز از سوی برخی مدیران این شبکه می باشد.

لذا، از مسئولین محترم دولتی و حزبی انتظار می رود مانع تکرار اقداماتی از این نوع که می تواند تبعات منفی بسیاری برای دو کشور داشته باشد، شوند.ˈ