افکار

- در حال حاضر اردن و اسرائیل در حال مذاکره برای انعقاد قرداد گازی هستند.

وزارت انرژی اردن در بیانیه ای اعلام کرد، دو شرکت اردنی و اسرائیلی به واسطه یک شرکت نفت و گاز آمریکایی با نام «نابل انررجی» سرگرم بررسی امکان وادرات گاز از اسرائیل به اردن هستند.

سهامداران اصلی این شرکت اردنی دولت این کشور و یک شرکت کانادایی و یک شرکت عربستانی است.

تا قبل از انقلاب مصر و به قدرت رسیدن محمد مرسی رئیس جمهور مصر در اوایل ۲۰۱۱، اردن نیاز گازی خود را از طریق مصر تامین می‌کرد. بر اساس قرادادی که دو کشور داشتند، قاهره متعهد شده بود سالانه حدود ۳ میلیارد متر مکعب به منامه گاز صادر کند. اما پس از خرابکاری در فوریه ۲۰۱۱ در خطوط انتقال گاز مصر، اردن همانند اسرائیل با قطع واردات گاز از سوی مصر مواجه شد.

در نتیجه اردن و اسرائیل مجبور شدند از منابع انرژی گران قیمت همچون برق استفاده کنند که هزینه‌های مالی بیشتری به هر دو تحمیل می کرد.

هرچند مصر قرارداد صادرات گاز به اسرائیل را در آوریل گذشته فسخ کرد، اما اخیرا صدور گاز به اردن را از سر گرفته است. با این وجود، اردن علاوه بر اسرائیل همچنان به دنبال جایگزینی برای واردات گاز طبیعی از جمله از عراق و قطر است.