افکار

- «سلواکر میاردیت» در راستای بازسازی ارتش سودان جنوبی که از شورشیان سابق تشکیل شده است، بیش از ۱۰۰ ژنرال را برکنار کرد.

بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۱۷ ژنرال ارتش برکنار می‌شوند و این فرمان مشابه فرمانی است که ماه گذشته در خصوص برکناری ۳۵ ژنرال دیگر و ۶ معاون رئیس ستاد مشترک ارتش صادر شد.

در همین راستا «کیلا کویث» سخنگوی ارتش اعلام کرد این ژنرال‌ها مدت خدمت خود در ارتش را به پایان برده و بازنشسته می‌شوند اما حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد.

وی افزود: ضرورت دارد به منظور ایجاد تغییر و تحولات، جان تازه به ارتش دمیده شود زیرا ما یک کشور جدید هستیم.