افکار

- کمیته تحقیق درباره پرونده این نماینده پارلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: جسد میخائیل پاخوموف، نماینده شورای قانون‌گذاری شهر «لیپتسک» در بشکه‌ای فلزی پر از سیمان در زیرزمین یک گاراژ خصوصی در روستای اوبوخوف، واقع در ۳۰ کیلومتری مسکو پیدا شد و نتایج تحقیقات از مرگ همراه با خشونت این نماینده پارلمان خبر می‌دهد.

میخائیل پاخوموف ۳۷ ساله روز دوازدهم فوریه در لیپتسک ناپدید شد و پلیس بلافاصله تحقیقاتی را در مورد ربوده شدن و قتل وی آغاز کرد.

طبق اعلام کمیته تحقیق، در مجموع هشت تن از جمله یوگنی خاریتونوف، وزیر مسکن و خدمات جمعی پیشین در همین راستا بازداشت شده‌اند.

ربایندگان از نوامبر ۲۰۱۲ پاخوموف را زیر نظر داشته و میخواستند وی را بربایند تا او را وادار کنند بدهی ۸۰ میلیون دلاری را که به وی قرض داده شده بود، بازگرداند.