افکار

- نشریه آلمانی دی سایت با انتشار این مطلب نوشت: کمتر خبری در عربستان تا این حد جلب توجه کرد. ملک عبدالله برادر ناتنی خود مقرن بن عبدالعزیز بن سعود را به عنوان معاون دوم نخست وزیر برگمارده است.

در نگاه اول این تصمیم چندان مهم به نظر نمی رسد، اما این انتصاب به این گمانه زنی ها پایان می دهد که چه کسی باید در عربستان بعد از مرگ عبدالله ۹۰ ساله و ولیعهد ۷۷ ساله سلمان، به سلطنت برسد.

به احتمال زیاد این فرد مقرن خواهد بود زیرا سمت معاون دوم نخست وزیر در گذشته نیز به ولیعهدهای آینده داده می شد.

مقرن، متولد ۱۹۴۳، تاکنون تنها به عنوان رئیس سازمان جاسوسی عربستان در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ نامی داشت و به عنوان متحد نزدیک ملک عبدالله محسوب می شود. انتصاب او غیرمنتظره است، او مدتها به عنوان نامزد احتمالی مقام ولایتعهدی مطرح نبود زیرا کوچک ترین پسر بنیانگذار حکومت سعودی ابن سعود است و با هفتاد سالی که دارد جوان تر از مهمترین نوه های ابن سعود که آنان نیز به رسیدن به تخت پادشاهی چشم دوخته اند.

مقرن به خوش گذرانی معروف است.

دی سایت نوشت: با این وجود با انتصاب مقرن، مسئله اصلی جانشینی پادشاه در عربستان سعودی هنوز حل نشده است، اینکه کدام نوه جای نسل پسران ابن سعود را خواهد گرفت. از سال ۱۹۵۳هر بار بزرگترین پسر ابن سعود، که می خواست و می توانست، به جای برادر درگذشته خود پادشاه می شد. این امر از سال ۱۹۹۰ باعثشد که سمت های مهم در عربستان پیوسته در اختیار افراد فرتوت قرار بگیرد و در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ظرف چند ماه دو ولیعهد بمیرند. گرچه ملک عبدالله در سال ۲۰۰۷ دستور ایجاد شورایی را داده بود که در صورت مرگ و بیماری و زوال عقل پادشاه و ولیعهد، جانشین آنها را تعیین کند. اما معلوم نیست آیا این شورا در عمل نقشی بازی می کند یا نه.

نشریه آلمانی می افزاید: بسیاری از سعودی ها در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرده اند، چرا که ملک عبدالله مدام مجبور به معالجات پزشکی بوده و نیز شایع شده ولیعهد هم مشکلات سلامتی دارد. با انتصاب مقرن چنین می نماید مسئله جانشینی برای مدتی طولانی سامان داده شده باشد اما به این پرسش دشوار که بعد از او چه کسی باید بیاید تاکنون پاسخی داده نشده است. ابن سعود بیش از ۴۰ پسر داشت و اینان نیز به نوبه خود فرزندان و نوادگان زیادی داشتند که در سال های اخیر سمت های مهمی را احراز کرده اند.

وزیر جدید کشور محمدبن نایف(متولد ۱۹۵۹) از این زمره است، وی سمت وزارت کشور را در سال ۲۰۱۲ و بعد از درگذشت پدرش که تا آن زمان وزیر کشور بود به دست آورد و به این ترتیب یکی از مهمترین سیاستمداران عربستان شد. ناظران فرمانده گارد ملی و پسر پادشاه میتب بن عبدالله(متولد ۱۹۵۳) و جانشین وزیر دفاع خالد بن سلطان(متولد ۱۹۴۹) را همواره از نامزدهای ولایتعهدی می دانند. با انتصاب مقرن احتمالاً بخت فرزندان پادشاه سابق ملک فیصل که به عنوان نامزدهای مورد مصالحه مطرح می شدند کاملاً از بین رفته است؛ بسیاری از نوادگان یا خیلی پیر و یا خیلی بیمار هستند تا بتوانند ادعای جدی نسبت به پادشاهی داشته باشند.

دی سایت یادآور شد: در بین جوانان شیعه در شرق کشور ناآرامی هایی وجود دارد که مدام به خشونت منجر می شود. در کشور همسایه و متحد یعنی بحرین، حکومت سلطنتی نتوانست به ناآرامی ها در مناطق شیعه نشین که در این فاصله شکل دائمی به خود گرفته پایان دهد. سرایت این ناآرامی ها به عربستان منتفی نیست.

شايان ذكر است پيش از اين فواد ابراهيم تحليلگر سعودي در مصاحبه با العالم، انتصاب مقرن را نشانه تشديد اختلافات در رژيم سعودي دانسته و در عين حال تصريح كرده بود: مقرن چندي پيش از رياست سازمان استخبارات بركنار شد و بندربن سلطان جاي او را گرفت. مقرن نزد عموم مردم عربستان به بي مبالاتي و دائم الخمري معروف است و بيشتر وقتش به بطالت مي گذرد اما اكنون ناگهان به انساني با اراده تبديل شده و مسئوليت مهمي به وي واگذار مي شود.