افکار

- بدین ترتیب سرژ سرکیسیان برای پنج سال دیگر رئیس‌جمهوری ارمنستان خواهد بود.

براساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، با شمارش ۹۹.۷ درصد آرا، سرکیسیان توانست ۵۸.۶۸ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که "رافی هوانیسیان" رئیس حزب مخالف "میراث" نیز با کسب ۳۶.۷۲ درصد آرا در مکان دوم قرار گرفت