افکار

- آمریکا از دوسال پیش از این پایگاه محرمانه برای حملاتش در منطقه شبه جزیره عربستان استفاده می کند.

به درخواست کاخ سفید این خبر را که رسانه ها از یک سال پیش در اختیار داشتند، منتشر نکرده اند. سیا توضیحی درباره این خبر نداده است