افکار

- «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در دیدار هئیتی مردمی از اردن که هفته گذشته در قصر ریاست جمهوری صورت گرفت موضع ملت اردن در مورد بحران سوریه را ستودنی خواند و از حمایت مردم این کشور در برابر جنگ مردم سوریه با گروه‌های سلفی النصره تقدیر کرد.

به گفته فعالان اردنی که در این دیدار حضور داشتند بشار اسد تأکید کرد که صندوق‌ رأی بین او و کسانی که با او رقابت می‌کنند داوری خواهد کرد.

به گزارش القدس العربی، در این دیدار صمیمانه دو ساعته بشار اسد افزود: تحت هیچ شرایطی از قدرت کناره‌گیری نخواهم کرد و حق نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ را به عنوان یک شهروند سوری برای خود محفوظ می‌دانم.

اسد تأکید کرد که بعد از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۴ مانند هر شهروند دیگر سوری به خود این حق را می‌دهد که یا در انتخابات شرکت کند و یا اینکه در امنیت کامل در کشور خود باقی بماند و در مطب خود به عنوان چشم پزشک فعالیت کند.

وی گفت: می‌گویند باید کشور را ترک کنم و یا دیگر نامزد انتخابات نشوم، من این کار را انجام نخواهم داد و حق خود می‌دانم که در انتخابات نامزد شوم و اگر هم نامزد نشوم دمشق را ترک نخواهم کرد.

اسد افزود: خانواده و دوستانی در سوریه دارم و به وطنم خدمت خواهم کرد و تحت هر شرایطی در دمشق خواهم ماند و اگر رئیس جمهور نباشم فعالیت پزشکی خود را دنبال خواهم کرد.

رئیس جمهور سوریه با تأکید بر این مسأله که سوریه با اسلامگراهای افراطی یا سلفی ها در جنگ نیست بلکه با آمریکا و صهیونیستها در جنگ است، افزود: سوریه با توطئه ای جهانی روبرو شده که میخواهد کشور را نابود کند و نقشه جدیدی برای منطقه ترسیم کند که منافع غرب و صهیونیستها را تأمین کند.