افکار

- در حالی که برده‌داری در آمریکا در سال ۱۸۶۵ میلادی(۱۴۸ سال پیش) پس از پایان جنگ داخلی آمریکا بین ایالات شمالی و جنوبی با بر جای گذاشتن بیش از شش صد هزار کشته به وسیله اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا رسما لغو شده است، ایالت می‌سی‌سی‌پی در کمتر از دوازده روز پیش با ارسال تاییدیه اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی به اداره فدرال ثبت، برده‌داری را در این ایالت رسما لغو و ممنوع ساخت.

برده‌داری در آمریکا


اولین برده‌ها در سال ۱۶۱۹ میلادی توسط هلندی‌ها به آمریکای شمالی آورده شدند و از آن زمان تجارت برده در این منطقه رونق یافت. دولت آمریکا در سال ۱۸۰۸ تجارت برده را در آمریکا ممنوع ساخت.

گرچه قاچاق غیرقانونی برده به آمریکا همچنان ادامه داشت و فرزندان برده‌ها همچنان برده به حساب می‌آمدند. برده‌داری در برخی از ایالات آمریکا، بیشتر در بخش جنوبی مرسوم بود و سیاه‌پوستان در ایالات شمالی نسبتا آزاد بودند.

برده‌ها در آمریکا به اربابان خود تعلق داشتند و از حقوق انسانی و مدنی برخوردار نبودند و اربابان برده‌ها می‌توانستند مانند دام با آن‌ها برخورد کنند.

در سال ۱۸۶۱ و با ورود ابرهام لینکلن، جنگ داخلی بر سر مسئله برده‌داری در آمریکا به وقوع پیوست. لینکلن خواستار لغو برده داری در کل آمریکا بود.

پس از پیروزی ایالات شمالی در جنگ داخلی آمریکا اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا رسما برده‌داری را در ایالات متحده آمریکا لغو کرد، هر چند سیاه‌پوستان تا صد سال بعد هم از بسیاری از حقوق انسانی و مدنی خود در آمریکا محروم بودند.

تصویر یک برده شلاق خورده، می‌سی‌سی‌پی ۱۸۶۳

طی سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۰ بیشتر ایالات آمریکا با تایید اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا رسما برده‌داری را در این ایالات لغو کردند. ایالت دلِوِر و کنتاکی که اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا را رد کرده بودند به ترتیب در سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۷۶ با تایید اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا، برده‌داری را در این ایالت رسما لغو کردند.

لینکلن ۲۰۱۲ به لغو کامل برده‌داری در آمریکا کمک کرد

ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا در سال ۱۹۹۵ میلادی اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا را تایید کرد اما بنا به دلائل نامعلومی، تاییدیه اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا به وسیله ایالت می‌سی‌سی‌پی در دفتر ریاست اداره آرشیو و اسناد ملی آمریکا ثبت نشده است. این بدین معناست که از ۱۴۸ سال پیش و تا ماه پیش برده‌داری در ایالت می‌سی‌سی‌پی قانونی بوده است.

دو ساکن ایالت می‌سی‌سی‌پی پس از دیدن فیلم لینکن(۲۰۱۲) ساخته استیون اسپیلبرگ و انجام مطالعاتی در زمینه جنگ داخلی آمریکا این مسئله را کشف و این موضوع را با مقامات ایالتی می‌سی‌سی‌پی در میان می‌گذارند.بیست روز پیش ایالت میسیسیپی تاییدیه اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا را برای ثبت نهایی به اداره فدرال ثبت ارسال میکند و در ۷ مارس ۲۰۱۳ ( ۱۹ بهمن ۱۳۹۱) با تایید دریافت تاییدیه اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا توسط ایالت میسیسیپی از سوی رئیس اداره فدرال ثبت، برده داری رسما در کل ایالات متحده آمریکا ملغی میشود