افکار

- نیروهای مردمی در زنجبار در جنوب یمن یکی از رهبران برجسته القاعده را دستگیر کردند.

تاکنون جزئیات بیشتری از هویت این فرمانده دستگیر شده القاعده منتشر نشده است.

مردم در حالی موفق به دستگیری این عضو القاعده شده‌اند که نیروهای ارتش یمن به بهانه مقابله به القاعده بارها حملات گسترده‌ای را علیه مواضع آنها آغاز کردند ولی این حملات موفق نبودند.

همچنین آمریکاییها نیز به همین بهانه با هواپیماهای بدون سرنشین به طور روزانه اهدافی را در یمن هدف قرار می دهند.