افکار

- نیروهای امنیتی سعودی به منزل یکی از فعالان سیاسی به نام «مرسی ال ربح» در العوامیه در شرق عربستان حمله کردند.

شاهدان عینی گفته‌اند که نیروهای سعودی پس از ناکامی در دستگیری این مخالف سیاسی؛ با ورود به خانه‌اش اقدام به تخریب و حتی سرقت برخی از اموال خانه وی کردند.

نیروهای امنیتی ورودی و خروجی‌های شهر العوامیه را تحت نظر گرفته‌اند و با تیراندازی هوایی در میان ساکنان محله وحشت ایجاد کردند.

همچنین نیروهای امنیتی خانه دیگر فعالان سیاسی از جمله فاضل الصفوانی را نیز به محاصره درآوردهاند.