افکار

- «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با درخواست ژنرال «جان آلن» که تا چند هفته پیش فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان بود، برای بازنشستگی از ارتش موافقت کرد.

موافقت اوباما با درخواست استعفای آلن بدین معناست که وی فرماندهی نیروهای ناتو و آمریکا در اروپا را به عهده نخواهد گرفت.

اوباما گفت آلن به دنبال کناره‌گیری است تا بتواند به مسائل سلامتی و درمانی خانواده خود برسد.

رئیس جمهور آمریکا آلن را یکی از بهترین فرماندهان نظامی و یک میهن‌پرست واقعی توصیف کرد.

آلن اخیرا و پس از ۱۹ ماه، فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان را رها کرد. وی پاییز گذشته به عنوان نامزد پست فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در اروپا معرفی شده بود.

مطرح شدن نام آلن برای فرماندهی نیروهای ناتو در اروپا همزمان با مطرح شدم موضوع بازجویی ایمیل‌های «دیوید پترائوس» رئیس سابق سیا با یکی از زنان بوده که ایمیل های آلن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

البته آلن اثبات کرد که هیچ ارتباطی با این رسوایی نداشته است.