افکار

- روز گذشته ده‌ها هزار نفر از شهروندان اسپانیا در شهرهای سراسر این کشور درخیابان ها حاضر شدند تا خشم خود را از سیاست های ریاضت اقتصادی و سیاست های محافظه کارانه «ماریانو راخوی» نخست‌وزیر این کشور ابراز کنند. برخی از معترضان خواهان استعفای دولت راخوی شده‌اند.

معترضان در مادرید در حالی که بر طبل می‌کوبیدند و سوت می‌زدند یکی از بزرگترین تظاهرات‌ها را به سوی پارلمان برگزار کردند. بارسلون و سویل، تعدادی از شهرهایی هستند که انتظار می‌رفت در آنها جمعیت های بزرگ به تظاهرات انبوهی که به «طغیان شهروندان» معروف شده است بپیوندند. سازمان دهندگان با استفاده از توییتر به معترضان کمک کردند تا قبل از راهپیمایی با هم ارتباط برقرار کنند.

در این تظاهرات پزشکان، پرستاران، آموزگاران، دانشجویان و معدنچیان علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی متحد شدند.بحران اقتصادی و مشکل بیکاری، ۲۶ درصدی، اسپانیایی ها را به ستوه آورده است