افکار

- یکی از خودروهای سفارت روسیه در ایران بامداد امروز بدون برخورد با مانعی در حوالی خیابان ملت واژگون شد. در این حادثه هر سه سرنشین خودرو توسط «مردم» نجات یافته و آسیبی ندیدند.

لینک فیلم