افکار

- امارت تبوک عربستان با برگزاری کنفرانس ضد شیعی که قرار بود امروز در این شهر برگزار شود، مخالفت کرد.

این کنفرانس که از سوی وزارت اوقاف و ارشاد عربستان سعودی سازمان یافته بود، به دلیل اعتراض شدید شهروندان و شخصیت‎های مختلف لغو شد.

شیخ ابراهیم الفارس از علمای وهابی که مسؤول برگزاری این کنفرانس بود، تاکید کرد که نامه‌ای از سوی امارت تبوک مبنی بر ممنوعیت برگزاری این کنفرانس به وی ابلاغ شد.

این وهابی متعصب سعودی در سایت اجتماعی توییتر خود نوشت که امارت تبوک از سخنرانی وی در کنفرانس ضد شیعی روز یکشنبه برای جلوگیری از فتنه فرقه‎ای جلوگیری کرده است.

این کنفرانس ضد شیعی قرار بود امروز با عنوان «عقاید و اهداف رافضه در حال حاضر» در شهر تبوک عربستان برگزار شود.

شیخ ابراهیم الفارس پس از لغو این کنفرانس به شدت خشمگین شده و ادعا کرد که حسینیه‌های شیعیان در شرق عربستان، صحابه و حکام را مورد لعن قرار می‌دهند، در حالی که امارت قطیف و وزارت اوقاف و ارشاد عربستان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

شهروندان، نویسندگان و فرهنگیان شیعه عربستان از لغو این کنفرانس ابراز خوشحال کردند.