افکار

- سه زن ایتالیایی که گفته می شود عضو یک گروه فمینیست می باشند روز یکشنبه هنگامی که سیلویو برلوسکنی می خواست رای خود را در انتخابات سراسری این کشور در مدرسه ای در شهر میلان به صندوق بیندازد به وی حمله کردند.

این سه نفر که عضو گروه موسوم به فمن بودند بر روی لباس های خود شعار دیگر سیلویو بس است را نوشته بودند.پلیس ایتالیا بلافاصله این افراد را دستگیر کرد و پیش چشم مردمی که برای انداختن رای خود صف کشیده بودند کشان کشان برد.

این گروه بعد از این حمله بر روی وبسایت خود نوشت: سه افراطی عضو فمن به برلوسکنی احمق در حالی که آماده می شد رای خود را بیندازد حمله کردند.

این گروه همچنین گفت: ایتالیا به کسی رای نخواهد داد که باید الان در زندان باشد.

این افراد که علایم خبرنگاری حمل می کردند هنگام ورود برلوسکونی از میان صف روزنامه نگاران به سمت وی حمله ور شدند و تلاش کردند وی را مضروب کنند اما موفق نشدند.

برلوسکونی در واکنش به این حمله، حرکت این گروه را مبالغه آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برلوسکنی هم اکنون هدایت ائتلاف راست میانه رو را در انتخابات به عهده دارد و بر اساس نظرسنجی ها بعد از چپ میانه رو دوم خواهد شد.