افکار

- چندین شاهد از مشاهده یک توپ آتشین سبز رنگ در ساعت ۲۲:۳۵ به وقت محلی خبر دادند در حالیکه سایرین رنگ آنرا سفید و حتی آبی توصیف کرده بودند.

ساکنان مناطقی با فاصله ۶۴۳ کیلومتری موفق به مشاهده این گلوله آتشین در یک آسمان شده بودند.

این مشاهدات تقریبا یک هفته پس از عبور یک شهاب سنگ از آسمان روسیه و برخورد آن با زمین با قدرت مشابه ۲۰ بمب هیروشیما حاصل شده که منجر به مجروح شدن بیش از ۱۰۰۰ شهروند روس شد.

در همان روز یک سیارک ۱۵ متری با وزن تخمینی ۱۴۳ هزار تن در یک عبور تاریخی در فاصله بسیار از نزدیک زمین گذشت.

همچنین گزارشات دیگری از مشاهده گلوله‌های آتشین در سان‌فرانسیسکو و فلوریدا در ماه گذشته ثبت شده است. به گفته دانشمندان، فراوانی این شهاب‌سنگها یک امر غیرمعمول نبوده و روزانه یک جسم مانند آن با زمین برخورد می‌کند.

به گفته کارشناسان، شهابی که منجر به نمایش این توپ آتشین در آسمان کالیفرنیا شده احتمالا به اندازه یک توپ بسکتبال بوده که به دلیل حرارت زیاد آن به این شکل قابل مشاهده شده است.