افکار

- سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در بخش دیگری از سخنانش در مستند شکار طبس با اشاره به پهپاد ایوب گفت: اسرائیلی‌ها باورشان نمی‌شد که ایران توانایی تولید فناوری این پهپاد را داشته باشد و می‌گفتند تنها آلمانی‌ها به این فناوری دسترسی دارند.

وی افزود: آنها اعلام کردند که این پهپاد ۶۰ الی ۷۰ کیلومتر وارد فضای رژیم صهیونیستی شده اما این پهپاد ۴۰۰ کیلومتر در فضای رژیم صهیونیستی پرواز کرد.

حاجی‌زاده تأکید کرد: ‌ فناوری این پهپاد به گونه‌ای بود که می‌توانست بدون اینکه صهیونیست‌ها متوجه شوند برود و عملیات خود را انجام دهد و برگردد که تجربه آنها را به کرات دیده بودیم.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه ادامه داد:به نظر من حزبالله از عمد مسیر پهپاد را به گونهای طراحی كرد كه از مقابل دوربین بالنهای رژیم صهیونیستی كه هم حزبالله و هم ما اطلاعات آنها را داریم عبور كند تا به نتیجه مطلوب خود برسد كه به نظر من رسید.