به گزارش افکارنیوز

، اسرائیل با افزایش شدید حملات سایبری که از قرار معلوم بیشتر آن از طرف ایران است، دست و پنجه نرم می کند، به همین دلیل ارتش اسرائیل یک مرکز کنترل دفاع سایبری راه اندازی کرد.

آمریکایی ها از بابت فعالیت های سایبری چین بشدت نگران هستند و این اقدامات را یک تهدید امنیتی علیه سیستم های مالی و صنعتی آسیب پذیر خود تلقی می کنند اما تقریبا کل توجه اسرائیل به ایران معطوف است. روزنامه جروزالم پست به نقل از یک منبع ارشد نظامی اسرائیلی از افزایش چشمگیر حملات سایبری به زیرساخت های دیجیتالی نیروهای مسلح اسرائیل خبر داد و ایران را عامل این امر دانست.

تا آنجا که مشخص است، اسرائیل هنوز متحمل ضربه سختی از بابت حملات سایبری نشده، اما نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد و مرکز دفاع سایبری کاملا محرمانه گویای این مطلب است که دیر یا زود ایران در وارد کردن ضربه مهمی به اسرائیل موفق خواهد شد.

ايران از زماني كه برنامه هسته اي اش در سال ۲۰۱۰ هدف حمله ويروس رايانه اي استاكس نت قرار گرفت، به طور پيوسته سيستم دفاع سايبري خود را تقويت كرده است