به گزارش افکارنیوز، «ماشاءالله - ع» مسئول امور رسانه های وزارت کشور در دولت اصلاحات بود که پس از خروج از کشور مدتی در خدمت صدای آمریکا درآمد. وی ضمن تحلیلی در وبسایت رادیو کوچه خبر از احتمال تعطیلی رادیوفردا و صدای آمریکا(بخش فارسی) می دهد و می نویسد: کاهش روزافزون مخاطبان صدای آمریکا به گونه ای سیر فزاینده گرفت که سیاست گذاران عرصه تصمیم های استراتژیک رسانه ای در ایالات متحده از جمله سناتور صاحب نفوذی به نام «تام کبورن» جمهوری خواه از ایالت آریزونا، ادامه کار صدای آمریکا و رادیو فردا را تنها اضافه بار و هزینه ای می داند که مالیات دهندگان آمریکایی، می پردازند.

وی ادامه می دهد: «بخش فارسی صدای آمریکا» وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا با بودجه سالیانه ۲۳ میلیون دلار، کم تر از پنج درصد مخاطب را جذب کرده اما در این میان، «رادیو فردا» با بودجه ۱۲ میلیون دلاری، تنها یک دهم درصد - یعنی از تعداد کارکنان آن رسانه نیز کم تر - جذب کرده و در وضعیت شکننده ای قرار گرفته است.

وی خاطر نشان می کند: بودجه ۲۳ میلیون دلار بخش فارسی صدای آمریکا صرفا بودجه ای است که به امور فنی و انسانی شبکه تخصیص دارد و بنابر مجموعه بودن نهاد صدای آمریکا و عدم پرداخت هرگونه بودجه های جاری برای ساختمان و تکنولوژی های فنی، در عمل، معادل بوجه ای آن حدود ۴۰ میلیون دلار است.

همکار صدای آمریکا می نویسد: حسب نتایج حاصله از مخاطبان در یک نظرسنجی انجام شده از میان ۲۰ هزار کاربر ایرانی و نتایج نظرسنجی های دیگری که از سوی موسسه اینتر مدیا وابسته به شورای سیاست گذاری رسانه های دولتی آمریکا(بی بی جی) در سال ۲۰۱۱ انجام گرفت، بینندگان بخش فارسی صدای آمریکا حدود پنج درصد اعلام شده است.


ماشاءالله-ع در پايان نوشت: زمزمه هايي از سياست گذاران واشنگتني مبني بر تعطيلي احتمالي دو رسانه مورد اشاره به گوش مي رسد، و بركنشگران سياسي و مدني وظيفه مضاعف است كه همه گونه همت خويش را به كار گيرند تا افق اطلاع رساني صداي آمريكا را روشن نگاه داريم و هيچ صدايي حتي يك دهم درصدي را نكشيم و نخاموشانيم و با هم افزايي فزاينده به فراگرد هم سويي و هم سودي بكوشيم.