افکارنیوز

، «بشار اسد» در مصاحبه با هفته نامه انگلیسی «ساندی تایمز» که نوار ویدیوئی آن نیز از سایت این روزنامه در اینترنت پخش شد، گفت که انگلیس به دنبال تجهیز سلاح تروریست‌های سوریه است.

وی افزود: ما چگونه از آنها انتظار داشته باشیم که با خشونت مقابله کنند در حالی که آنها ارسال تجهیزات نظامی به تروریست‌ها را می‌خواهند و سعی نمی‌کنند گفت‌وگو بین سوری‌ها را تسهیل نمایند.

اسد گفت: به صراحت می‌گویم که انگلیس طی دهه‌های گذشته نقش مهم و غیرسازنده‌ای در تعدادی از مسائل ایفا کرد و من از احساسی که در منطقه ما حاکم است، سخن می‌گویم.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: مشکلی که با این دولت وجود دارد این است که سخنانش توخالی و ناپخته است و جز به نهادینه کردن این سنت استعماری تجاوزکارانه به چیز دیگری منجر نمی‌شود.

دولت دیوید کامرون نخستوزیر انگلیس با افزایش کمکها به گروههای مسلح در سوریه موافقت کرده و همچنین ممنوعیت اروپا بر ارسال سلاح به سوریه را رفع کرده است تا ارسال تجهیزات نظامی به گروههای مسلح تسهیل شود.