به گزارش افکارنیوز، شیخ علی سلمان گفت: اگر استراتژی رژیم از موضوع گفتگوها، وقت کشی، تلاش برای حذف مخالفان همانند گفتگوهای سابق باشد، مردم و مخالفان در قبال آن هوشیار هستند و این شیوه ها نمی تواند کارآیی داشته باشد و رژیم بازنده تر از قبل خواهد بود.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین بیان کرد: اگر نتیجه گفتگوها تشدید استبداد، تبعیض و سرکوب باشد، بدون شک، اوضاع بحرانی تر از قبل خواهد شد.

سلمان افزود: برای موفق شدن گفتگوها، همه باید در آن مشارکت داشته باشند و رهبران در بند رژیم آزاد شوند. گفتگویی نتیجه بخش خواهد بود که آزادی، کرامت و برابری را به دنبال داشته باشد.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین ضمن تاکید بر ضرورت آزادی سریع زندانیان در بند رژیم آل خلیفه، خواستار توجه رژیم به راهکار سیاسی و مردم سالاری شد.

وی با اشاره به ادامه فضای سرکوب در بحرین افزود: بحرین به برابری، دموکراسی نیاز دارد.