به گزارش افکارنیوز، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی در دانشگاه " سئوک یونگ " سئول تدریس می‌کرد.

وی سرباز حرفه‌ای بود که به عنوان رئیس کل ستاد مشترک و معاون فرمانده یگان نیروهای مشترک کره‌جنوبی و آمریکا نیز خدمت کرده بود.

خبرگزاری " یونهاپ " نیز گزارش داد، " نام جائه جون " مشاور ارشد سیاست خارجه ستاد انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهوری کره جنوبی نیز بود.

وظیفه اصلی این آژانس تازه تاسیس زیر نظر گرفتن و کنترل اقدامات کرهشمالی است.