به گزارش افکارنیوز، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که بیش‌تر از دانشجویان یونان بودند، با حضور در خیابان‌های مرکزی آتن و با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار اعتراض خود را به سیاست‌های آموزشی و ریاضت اقتصادی دولت این کشور نشان دادند.

تمیس کوتسیفاکیس، یکی از حاضران در این تظاهرات گفت: ما امروز برای این در این‌جا گرد هم آمده‌ایم که نارضایتی خود را نسبت به سیاست‌های اصلاحی که از طرف دولت، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به مردم کشور ما تحمیل شده است، نشان دهیم. تدابیر جدید اقتصادی زندگی ما را به شدت تنزل داده است. آن‌ها آموزش، سیستم بهداشتی و باقی‌مانده خدمات اجتماعی رایگان را نابود کرده‌اند. کارکنان بخش آموزشی کشور به بدبختی و فلاکت کشیده شده‌اند.

باسیلوپولوس استایرولا، یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: تمامی بدبختی ما ناشی از اوضاع سیاسی کشور است. این شرایط کشور و مردم یونان را نابود خواهد کرد. ما مردم، دانشجویان، کارگران و شهروندان باید کاری برای توقف این وضعیت انجام دهیم. ما زندگی، فرهنگ و کشور خود را دوست داریم و باید برای تمامی علایق خود بجنگیم.

با ادامه رکود اقتصادی یونان برای ششمین سال متوالی که میزان بالای بی‌کاری از جمله پیامدهای آن بوده، استانداردهای زندگی مردم این کشور به شدت تنزل یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یونان برای جلوگیری از ورشکستگی کمکهای مالی از وامدهندگان بینالمللی دریافت کرده و در ازای آن، ناچار به اجرای سیاستهای ریاضتی سخت گیرانهای شده که شامل کاهش میزان حقوق و مستمریها بوده است.