گروه بین الملل:

یک مقام اسرائیلی روز شنبه مدعی شد که ادامه گفتگوها بین ایران و جامعه جهانی تنها به ایران اجازه می دهد تا با بازی کردن با زمان، سلاح های هسته ای کشتارجمعی! خود را گسترش دهد.

به گزارشافکارنیوز، جورزالم پست نوشت: اظهارات این مقام اسرائیلی تنها یک روز بعد از دیدار یاکوف آمیدور با وندی شرمن، نماینده هیات آمریکایی مذاکرات ۵ + ۱، صورت گرفته است.

این مقام اسرائیلی که به ظاهر از عقب نشینی اروپایی ها در برابر برنامه هسته ای ایران ناراحت به نظر می رسد، در گفتگو با جورزالم پست گفت که تنها مزیت این دور از مذاکرات این است که ایرانیان برای بهره برداری از پیشرفت رو به جلوی برنامه هسته ای خود زمان بیشتری را به دست آوردند. "

در حالیکه اسرائیل معتقد است ایران از این مذاکرات بهره برداری کرده است که با وجود تردید مقامات اسرائیلی، دیپلمات های غربی امیدوارند مذاکرات به توقف برنامه هسته ای ایران بینجامد!