به گزارش افکارنیوز، کارکنان وزارت امنیت داخلی اسرائیل از امروز اعتصاب یک روزه خود را آغاز کردند.

این اقدام در اعتراض به خلف وعده وزارت دارایی رژیم‌صهیونیستی که قرار بود دستمزدهای کارکنان را افزایش دهد، انجام شده است. بنا بر این گزارش، وزارت دارایی قرار بوده در عوض لغو قراردادهای دائم، برای کارکنانی که بازدهی بالاتری دارند، حقوق بیشتری در نظر بگیرد.

اعتصاب امروز در پی شکست مذاکرات میان نمایندگان کارکنان و وزارت دارایی انجام گرفته است.

بحران و رکود اقتصادی در حوزه یورو که اصلی‌ترین مقصد کالاهای اسرائیلی به شمار می‌آید، تبعات بدی را برای اقتصاد رژیم‌صهیونیستی داشته است. همین امر کابینه این رژیم را به در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه‌های عمومی واداشته است. همین امر بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به کاهش دستمزدها و همچنین اخراج نیروهای اضافی، کرده است.

این اولین بار نیست که اعتصابهای اینچنینی در اسرائیل رخ میدهد. پیش از این هم کارکنان بخشهای مختلف از جمله رسانههای اسرائیلی نظیر روزنامه هاآرتص و معاریو در اعتراض به اخراج نیرو و کاهش دستمزدها اعتصاب کرده بودند.