به گزارش افکارنیوز، «عبدالله دوم» شاه اردن تأکید کرد که به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد تا آزادی، تسامح و اعتدال را در کشور تضمین کند.

شاه اردن در بیانیه‌ای که شب گذشته از دیوان پادشاهی این کشور منتشر شد تأکید کرد که نقش پادشاهی به پیشرفت خود ادامه خواهد داد و مسئولیت‌های پارلمان افزایش پیدا خواهد کرد مانند انتخاب نخست وزیر و تشکیل حکومت که پیش از این از وظایف شاه به شمار می‌آمد.

وی همچنین بر تغییر نقش خود به عنوان رابطی مستحکم میان قوا تأکید کرد.

از سوی دیگر رایزنی‌ها برای انتخاب نخست وزیر در اردن ادامه دارد و «عبدالله النسور» نخست وزیر فعلی اردن یکی از مهم ترین نامزدها برای به عهده گرفتن این پست در حکومت جدید است.

این درحالی است که بعد از افزایش ۴ درصدی قیمت فراوردههای نفتی و سوخت در هفته گذشته بار دیگر مردم اردن در اقدامات اعتراضی در تظاهرات گسترده شرکت کرده و تصمیم حکومت را محکوم کردند.