به گزارشافکارنیوز، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا نه تنها در زمینه تکنیکی بلکه در آموزش نظامی نیز از معارضان سوری حمایت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات اروپایی در نشست هفته گذشته در بروکسل به توافق رسیدند که در کنار انتقال تجهیزات غیر مرگبار، از لحاظ تکنیکی نیز از معارضان سوری حمایت کند. اما اشپیگل اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد، مقامات اروپایی درباره آموزش معارضان نیز به توافق رسیده‌اند.

بنابر این طرح، انگلیس و فرانسه قرار است برای آموزش به سوریه نیرو بفرستد. آلمان تاکنون اعلام کرده است که هیچ کارشناسی به سوریه نخواهد فرستاد.

با این حال «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ نیز از انتقال سلاح غرب به شورشیان سوری سخن می‌گوید. ایشینگر در این مورد گفت: «درس تلخی که از جنگ بوسنی آموختیم، بیانگر این است که جلوگیری از دستیابی سلاح به ۲ طرف جنگ، نه باعثفرونشستن بحران و نه کوتاه شدن آن می‌شود.»

از آغاز ناآرامیها در سوریه از ۲ سال گذشته، حدود ۷۰ هزار تن از مردم این کشور جان خود را از دست دادهاند.