به گزارشافکارنیوز، یک بسته انفجاری در منطقه بین الحرمین در شهر کربلای معلی منفجر شد. بر اثر این انفجار چند نفر به شهادت رسیدند اما تعداد دقیق شهدا مشخص نیست.

منطقه بین الحرمین از لحاظ امنیتی یک منطقه حفاظت شده محسوب می شود و این انفجار نخستین ناامنی در این منطقه طی سال های اخیر محسوب می شود.